TÜRKİYE' NİN

KÖPEK OKULU ve REHABİLİTASYON MERKEZİ

Rottweiler Kulübü Rottweiler Tarihçesi İdeal Rottweiler Rottweiler Eğitimi Rottweiler Resimleri Ana Sayfa
 

ROTTWEILER EĞİTİMİ

 

      Rottweiler ırkı hakkında, ait olduğu ülkelerden, karakteristik ve fiziki özelliklerine kadar, toplumumuzda bir çok doğru ve yanlış söylentiler yapıldı. Bu ırkın sahibine saldırıp parçalamasından, çocuklara karşı düşmanlığına, ait olduğu esas ülke haricinde, macar, rus, türk ve kazak rot gibi çeşitli sınıflandırmalara kadar bir çok yakıştırmalar ve asılsız dedikodular üretilmiştir. Köpeğin agresiflik derecesinin yükseltilmesinde, çiğ et verilmiş, kendi kulak ve kuyruğunun kesilerek yedirilmiş, karanlık odalara kapatılarak toplumdan ve dış uyarılardan yoksun bir ortamda yetiştirilmeye çalışılmış ve bu olaya da eğitim ismi verilmiştir. Özellikle şu önemli konuyu tekrar yinelemek istiyorum, Ülkemizin göz bebeği olan Kangal ırkına, macar kangalı, rus kangalı gibi ülke takıları yapılamayacağı gibi, rottweiler ırkına da çeşitli ülke takıları verilmemelidir. Bu ırkın net ırk özellikleri ''ideal rottweiler'' sayfasında FCI federasyonu tarafından açıkca belirtilmiştir.

      Rottweiler ırkının itaat eğitimlerine 5. ayın bitiminden itibaren sistemli bir şekilde başlanmalıdır.Verilecek olan eğitimde en önemli faktör, değişik bir karakteristik yapıya sahip olan bu ırka uygulanacak ödül ve ceza programlarıdır. Özellikle temel eğitimin başlangıç safhasında, liderlik ruhunun yüksek olarak gözlendiği bu ırkta, komutların uygulanması istenirken, baskı yaratılmamalı, köpeğin anksiyete durumuna girmesine müsaade edilmemelidir. Aksi takdirde anksiyete durumunda olan rottweiler içine kapanık, korkak, ürkek bir karaktere bürünecektir. Gereksiz ve gelişi güzel verilen cezalar, köpeğin organik bozukluklarına neden olacaktır. Ceza verilirken oluşan stres esnasında salgılanan hormonlar köpeği tepkisizliğe şartlayabilmektedir. Unutulmaması ve göz ardı edilmemesi gereken konuların başında eğitime tabii tutulacak  rottweiler ırkına, kendine has karakter yapısı çözümleyebilmek için bir takım karakter testlerine tutulması gerektiğidir. Algılama eşiği yüksek olan bir rottweilerın eğitimdeki zaman diliminin daha kısa tutularak, kısa sürede daha uzun bir eğitim müfredatına cevap verebileceğidir.

ROTTWEILER IRKININ TABİİ TUTULACAĞI EĞİTİMLER :

TEMEL VE İLERİ İTAAT EĞİTİMLERİ : 

Rottweiler bu eğitimde önce tasmalı devamında tasmasız olarak itaat eğitimlerine tabii tutulur. Eğitimin içeriğinde; Otur, Yat, Kalk, Bekle, Topuk (yürü), Yanıma (gel), Sürün, Öl gibi klasik komutları öğrenmesi sağlanır. Bu eğitimin sınırları köpek sahibinin ve eğitimde personelin uygun göreceği diğer komutlara da verilebilir (Araç binme, Araç inme, Merdiven çıkma vs...).

ALAN KORUMA VE BODYGUARD EĞİTİMLERİ  :

Rottweiler tasmalı ve tasmasız eğitimlerini tamamladıktan sonra Alan Koruma ve Bodyguard (Yakın Koruma) eğitimlerine tabii tutulur. Eğitimin içeriğinde; Pasif ve Aktif Koruma, Bölgesel Savunma eğitimleri bulunmaktadır.

 

      Rottweiler ırkına özel eğitim müfredatını ayrıntılı olarak burada anlatacam (Yapım aşamasında).